POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MY-YOGA.PL

Korzystanie ze strony internetowej my-yoga.pl oraz usług Natalia Nowak Joga & Fotografia oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Szkoły Jogi MY YOGA.

Administratorem strony i danych osobowych jest Natalia Nowak Joga & Fotografia, z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 229A, kod pocztowy 60-111, NIP 9721039310, REGON 301176068, zwana dalej Administratorem. Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie www.my-yoga.pl i aplikacji Fitssey – nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a Użytkowników obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

§2 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik podaje dane osobowe za pomocą formularza.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych od Administratora.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa RODO.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji transakcji zakupu produktów lub usług oferowanych przez Administratora oraz w celu marketingowym i informacyjnym o produktach i usługach na podstawie udzielonej zgody.
 7. W związku z uczestnictwem w zajęciach i szkoleniach, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: – imię i nazwisko, – adres zamieszkania, – adres e-mail, – numer telefonu, – data urodzenia.
 8. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi.
 9. Czas przetwarzania danych osobowych: – dane osobowe uczestników zajęć i szkoleń będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w zajęciach lub szkoleniach.
 10. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 12. Administrator zabezpiecza dane z należyta starannością przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 13. Administrator informuje, że korzysta z systemu do wysyłki z systemu do rezerwacji Fitssey. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 14. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 15. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią: – udzielona przez Użytkownika zgoda – wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§3 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Serwisy www należące do Administratora ograniczają zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp., a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Serwisy www należące do Administratora mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej, jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, m. in.: nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane są również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez strony www Administratora do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron www. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie. Informacje o usługach przedstawione na stronie www.my-yoga.pl obowiązują od 27 lipca 2013 r. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.my-yoga.pl oraz na profilu Facebook i Instagram: 
https://www.facebook.com/myyogalubon
https://www.instagram.com/my.yoga.lubon     
są autorstwa Natalii Nowak lub podmiotów współpracujących, są opatrzone zgodą na wykorzystanie wizerunku osób trzecich na nich się znajdujących.

aktualizacja: 09.2023

Scroll to Top